OLYMPUS DIGITAL CAMERARobert Silber, M.S.; LMT

Zakladatel Institute for Conscious Sensuality (Institut pro vědomou smyslnost)

Kromě toho, že je zakladatelem ICS – Institute for Conscious Sensuality (Institut pro vědomou smyslnost), je Robert také členem International School of Temple Arts (Mezinárodní školy chrámových umění) a pracoval s mnoha dalšími učiteli posvátné sexuality po celém světě. Je certifikovaným masérem nabízejícím práci s tělem, která spojuje prvky havajské masáže lomi lomi, thajské masáže, kranio-sakrální terapie a techniky pelvic release (uvolňování pánve) do hluboce posilujícícho a transformativního procesu. Nabízí také koučink vědomé smyslnosti, výcviky a mentoring po telefonu/emailu/osobně.

Je milovníkem přírody, dobrovolnickým zahradníkem pro vzdělávání veřejnosti a Robertem Kennedym Jr. byl jmenován Riverkeeperem (členem neziskové organizace pro ochranu řeky Hudson jako zdroje pitné vody pro New York). Pracoval na poli environmentálního aktivismu, politicky se angažoval v Sierra Clubu pro ochranu životního prostředí, je certifikovaným permakulturním designérem a spoluzakladatelem La’akea Community, centra pro vědomý komunitní život a environmentální vzdělávání na Havaji. V minulosti se věnoval zen-budhistické meditaci, józe, re-evaluačnímu poradenství a nenásilné komunikaci.

Tyto aspekty propojil vytvořením Institute for Conscious Sensuality (ICS, Institutu pro vědomou smyslnost), kde poskytl rámec pro smyslný život zahrnující krásné prostory, permakulturní zahrady, udržitelný způsob života, duchovní kultivaci a co je možná nejdůležitější: komunitu založenou na vědomé komunikaci a vědomém praktikování intimity.

Nový „domov“ Institutu se na Havaji rozvíjí na 25 akrech (asi 10 ha) krásné půdy nedaleko pláže. Kromě ICS bude na těchto 25 akrech také eko-vesnice s několika domy a budou se zde pořádat permakulturní workshopy a aktivity udržitelného zemědělství.

Odsud Robert cestuje do zahraničí vést workshopy, výcviky a různé akce. V současné době dokončuje knihu o vědomé smyslnosti, komunitě a trvalé udržitelnosti.